Betrokken partijen

De aangesloten partijen hebben de handen in een geslagen om met elkaar de nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door met elkaar te werken aan het in kaart brengen van de voedselbehoefte op de Uithof. Ook interesse om mee te doen als organisatie? Klik dan hier en neem contact op!

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

Amped

Wij geloven in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en het verkorten van de ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging biodiversiteit, werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

Anders denken over processen, markten, ketens, ICT en toepassingen. Voor Amped is waardecreatie een optelsom van veel aspecten waarbij duurzaamheid en KISS centraal staan. Duurzaamheid door efficiëntie, alternatieve inzet van middelen, vereenvoudiging van processen en besparingen met voordelen voor producent en de consument. Amped verbindt zich aan waardecreatie en initieert hiermee samenwerkingverbanden, projecten, campagnes en nieuwe ondernemingen. Het succes van Amped is een samenspel van inhoudelijke en creatieve kruisbestuivingen, nauwe samenwerkingen en elkaar inspireren. Samenwerken aan de beste en meeste effectieve oplossing is ons doel. Al onze ervaringen en kennis van de mens tot mens, agrarische en publieke sector, consumentenmarkten, food, innovatieve ICT, media, communicatie en marketing zie je terug in ons werk. Iets wat we graag delen met jou en wat ons brengt bij onze volgende uitdaging, changing the game.

Amped heeft veel ervaring op het gebied van ketenverkorting. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Stichting Utrecht Science Park

De vooruitgang begint waar wetenschappers en ondernemers hun krachten bundelen. Met de Universiteit Utrecht als beste universiteit van Nederland, het Universitair Medisch Centrum Utrecht als een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen, is het Utrecht Science Park (USP) het kloppende hart van de kenniseconomie. 

Stichting Terecht Anders

Stichting Terecht Anders is een samenwerkingsverband in de Kromme Rijnstreek, waarbij agrariërs, kunstenaars en recreatieondernemers samenwerken om het u als gast naar de zin te maken en onze prachtige streek onder de aandacht te brengen.

Het aanbod van de deelnemers varieert van fruit- en veeboerderijen met verkoop van streekproducten “Puur uit de Streek”, Bed & breakfastadressen, boerencampings, aanbieders van arrangementen, kano’s, steps en fietsen voor de verhuur, workshops onder leiding van een kunstenaar, activiteiten voor kinderfeestjes, vergader/groepsaccommodaties, en nog veel meer.

Sodexo

Sodexo is the world leader in Quality of Life Services.

Missie
Improving the Quality of Daily Life, dat is onze missie. 

Mensen komen samen, werken samen, leven samen. Iedere dag opnieuw. Samen maken ze er het beste van, samen met Sodexo: Making every day a better day! 

Voor Sodexo houdt het dan ook niet op met dat ene speciale moment op een dag of die ene facilitaire dienst. Wij zijn overtuigd van het belang van duurzaamheid in al onze relaties: met onze cliënten en onze consumenten, met onze medewerkers en aandeelhouders.

Bedrijfsprofiel
De Sodexo Group, waar Sodexo Nederland sinds 1995 onderdeel van uitmaakt, is de grootste internationale Food & Facilities Management organisatie ter wereld. Sodexo is een beursgenoteerde onderneming en heeft wereldwijd 413.000 mensen in dienst, die 132 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Sodexo werkt op 33.400 locaties in 80 landen.

Beschrijving
Over de hele wereld zijn wij actief met cateringservices en facilitaire dienstverlening; overal met dezelfde passie. Dat proef je niet alleen dagelijks, maar dat merk je ook in en rondom je (werk)omgeving. Of wij deze services en diensten nu voor scholieren, medewerkers, senioren of ziekenhuispatiënten verzorgen, dat maakt geen verschil. Het vindt allemaal plaats met dezelfde kennis, kunde en plezier voor dienstverlening.

Provinciehuis Utrecht

De provincie Utrecht is een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur en een gevarieerd landschap. Om dat zo te houden voor de inwoners, kiest de provincie Utrecht voor een strategie van duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht.

Het is in ieders belang om de provincie bereikbaar te houden, stad en landschap te optimaliseren en de kenniseconomie te stimuleren. Om een goede balans in deze kwaliteiten te waarborgen zorgt de provincie dat ze oog houdt voor de verhouding people, planet en profit. Het één mag niet ten koste gaan van het ander.

Hieronder leest u hoe de provincie duurzaamheid integraal belegt op alle beleidsterreinen. Niet één, maar alle bestuurders zijn ervoor verantwoordeljk!

Strategie Utrecht 2040
Deze visie is vastgelegd in de Utrecht2040 Van Strategie naar Uitvoering (pdf) die de basis vormt voor het coalitieakkoord 2011-2015 en de invulling van duurzaamheid bij de provincie.

De provincie richt zich bij duurzaamheid op de volgende vier pijlers:

 1. Bedrijfsvoering
 2. Icoonprojecten
 3. Beleidsontwikkeling en rapportage
 4. Netwerken

Duurzaamheid en innovatie
De provincie vindt het stimuleren van innovatie belangrijk en wil haar inzet op dit terrein meer voor het voetlicht brengen. Bij innovatie geldt dat duurzame ontwikkeling een uitgangspunt is. In de ogen van de provincie moet innovatie de duurzame ontwikkeling stimuleren en versterken. Bij de icoonprojecten zijn duurzaamheid en innovatie dan ook regelmatig met elkaar verstrengeld.

UMC Utrecht

Duurzaamheid staat hoog op de Strategische Agenda van het UMC Utrecht. Met Duurzaamheid bedoelen we Duurzaamheid in de brede zin van het woord. Wat is de impact van onze organisatie op de maatschappij en het milieu? Hoe kunnen we rekening houden met toekomstige generaties en de capaciteitsgrenzen van de aarde? We streven naar een goede balans tussen People, Planet en Profit. Dat wordt ook wel 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)' genoemd. 

Met verschillende projecten en plannen werken we al langere tijd aan het duurzamer maken van de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn energiebesparing, duurzaam inkopen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het nieuwe patiëntencontact en het nieuwe werken, gezonde voeding, poli 3.0, het tegengaan van voedselverspilling en ons gecertificeerde milieuzorgsysteem (ISO 14001). 

Universiteit Utrecht

De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Enerzijds door het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Living Lab Green Office Utrecht
Een van de belangrijkste taken van de Green Office Utrecht is het gebruiken van alle kennis binnen de Universiteit Utrecht aangaande duurzaamheid. De beste manier om van deze kennis en de capaciteiten van de Utrechtse studenten te benutten is het integreren van de researchprojecten van studenten binnen duurzaamheidsvraagstukken die spelen bij de Universiteit Utrecht. Daarom ontwikkelt de Green Office Utrecht een Living Lab.

Onderwijs
Dierengedrag, tropische bossen, de werking van onze hersenen, klimaatverandering, het leven in zee en gentherapie; dat is allemaal Biologie

Het Biologisch onderzoek in Utrecht gaat over de volgende onderwerpen:

 • Klimaat
 • Duurzaamheid van ecosystemen
 • Architectuur en dynamiek van biomoleculen
 • Gedrag van organismen
 • Wetenschapseducatie

Meer duurzaamheidsonderwijs

Bedrijfsvoering
De Universiteit Utrecht richt zich steeds meer op duurzame bedrijfsvoering. Om alle gebouwen van de Universiteit Utrecht regelmatig te voorzien van verse koffie legt Selecta in de stad veel kilometers af met een traditioneel bestelbusje. Om het milieu te sparen is Selecta op 22 mei een pilot gestart in de binnenstad om te onderzoeken of dit traditionele busje vervangen kan worden door een elektrisch busje. Als de pilot in de herfst een succes blijkt te zijn, dan gaan de elektrische busjes ook op de Uithof rijden. 

Meer over duurzame bedrijfsvoering

Community
Binnen de academische gemeenschap zijn er verschillende initiatieven en platformen in het kader van duurzaamheid. Zo nemen Studenten nemen initiatief tot verkoop van duurzame groente.

Iedere maandag staan zij met een groentekraam in het Ruppertgebouw. Meer informatie op www.groentetas.nl.

Meer voorbeelden van initiatieven vanuit de academische gemeenschap

GAIA

Global Awareness in Action (GAIA)

Malmö, New Castle, Nieuwegein en Utrecht werken samen in het project Global Awareness in Action (GAIA). Van 2013 tot en met 2015 delen zij kennis en ervaring en werken ze aan bewustwording op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel. Het doel is de vele lokale millenniuminitiatieven met elkaar te verbinden en zo gezamenlijk effectiever te zijn. Utrecht is als Millennium en Fairtrade Gemeente aangesloten bij GAIA. Lees meer over GAIA op Wikispace en op de website van Swedesd.

Netwerk Duurzaam Utrecht

Het netwerk van GAIA bestaat onder andere uit de volgende organisaties: Team 2015Fair Trade Utrecht, DiscoverSoon,Burosa en Stoere vrouwen. Alle partners vormen een divers en kennisrijk netwerk, waarbij wordt samengewerkt aan bewustwording en gedragsverandering. Naast de bijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd, vinden de partners elkaar op LinkedIn bij Duurzaam Utrecht.

2014: Duurzaamheid in alledaagse keuzes

Campagne horeca en bewoners - In 2014 worden horecaondernemers en bewoners van Utrecht door middel van een verrassende campagne van Stoere Vrouwen bewust gemaakt van keuzes die ze elke dag maken: Hoe ga je naar werk? Met de fiets, ov of de auto? Gebruik je een vaste of papieren koffiebeker op je werk? Koop je ook Fairtrade-producten? Kortom: hoe duurzaam zijn onze alledaagse keuzes?

‘Sharing’ door kinderen - De gemeente Utrecht heeft aan HKU-studenten de opdracht gegeven een campagne voor kinderen op basisschoolleeftijd te realiseren. Als uitgangspunt is het principe van ‘Sharing’ meegegeven, het lenen, ruilen en/of repareren van speelgoed, het delen van kleding, gebruiksvoorwerpen of eten. Het project met de HKU is gestart in september 2014, de campagne wordt december 2014 gelanceerd.

Toekomstateliers - Op lokaal niveau zijn veel initiatieven van mensen die werken aan duurzaamheid. Het lukt hen niet altijd de verbinding te leggen met andere initiatieven. Om die reden heeft de Gemeente Utrecht in samenwerking metTeam 2015 en Stichting Oikos zogeheten ‘Toekomstateliers’ op locatie georganiseerd. Burgers, bedrijven, organisaties en lokale overheden vinden elkaar door samen te werken aan een duurzame toekomst. Meer informatie.

Gemeente Utrecht

Utrecht2040 is een levendig en actief netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, die samenwerken aan een duurzame en aantrekkelijke provincie Utrecht.

Dit doen zij sinds 2008 vanuit de Strategie Utrecht2040. Deze is kort samen te vatten als een integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Met een evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders en later.

Dat doen zij door:

 • concrete projecten, activiteiten en nieuwe ideeën te ontwikkelen binnen een aantal sleutelthema's;
 • successen en kennis te delen en elkaar te ontmoeten tijdensnetwerkbijeenkomsten;
 • bottom-up initiatieven een podium te bieden via de Duurzaamheidsprijs;
 • met elkaar de dialoog aan te gaan over de urgente ontwikkelopgaven voor de regio vanuit de Staat van Utrecht.

Fairtrade Utrecht

De werkgroep Utrecht Fairtrade Gemeente bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, een bestuur en een programma coördinator. Gezamenlijk voeren zij campagne om de vraag én aanbod van fairtrade- en duurzame producten te stimuleren.

Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Via eerlijke handel kunnen wij in Nederland genieten van een eerlijk product zoals koffie, thee, chocolade of een glas wijn. Tegelijkertijd ontvangen de producenten in ontwikkelingslanden een leefbaar loon.

Fairtrade producten
Fairtrade producten zijn verhandeld volgens eerlijke handelsvoorwaarden. Boeren en producten in ontwikkelingslanden krijgen de kans om zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken aan een duurzame toekomst. Maar fairtrade is meer dan dat. Het zegt ook iets over de wijze van produceren. Zo gelden er strenge milieueisen en worden de mensenrechten nageleefd.

In een aantal branches bestaan geen fairtrade producten. Deze branches hebben eigen productketens waar ook speci­fieke problemen in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitsterven van verschillende vissoorten of grootschalig kappen van bossen. Deze problemen hebben effect op mensen wereldwijd. Vooral mensen in ontwikkelingslanden worden hard getroffen door deze problemen.

De Fairtrade Gemeente campagne steunt daarom verschillende keurmerken die zich richten op de oplossing van deze wereldproblemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- het MSC keurmerk voor duurzame vis
- FSC papier en hout
- biologische en EKO producten
- koffie en thee van Rainforest Alliance en UTZ Certified
- kledingmerken aangesloten bij de Fair Wear Foundation of Made By.

Andere initatieven voor een betere wereld
Er zijn natuurlijk nog veel meer initiatieven die werken aan een betere wereld. Deze dragen alleen niet altijd een herkenbaar logo of keurmerk. Denk hierbij aan groene stroom, microkredieten zoals FairFinance en klimaatneutraal produceren. Restaurants en bedrijven kunnen hun footprint verkleinen door streekproducten te kopen en meer vegetarische gerechten aan te bieden. De Fairtrade Gemeente campagne zet zich in om bedrijven, horeca en non-profit organisaties duurzamer te laten ondernemen.

Lekker Utregs

Lekker Utregs promoot Utrechtse regionale voedselproducten en verstrekt een keurmerk aan landbouwers, restaurants en cateraars. Want Utrecht heeft ons veel te bieden: fruit uit de Krommerijnstreek, vlees en kaas uit het veenweidegebied, asperges uit De Bilt... geen gentech, geen bio-industrie en geen onnodig transport. Lekker, vers en gezond!

Lekker Utregs is een initiatief van Milieucentrum Utrecht en Stichting Aarde.

Utrecht dopt z’n eigen boontjes
Een Utrechter eet Utrechtse producten. Dat lijkt logisch, maar de globalisering heeft er voor gezorgd dat we boontjes en vlees uit Egypte en Argentinië op ons bord krijgen. Daardoor worden we afhankelijk van verre landen en vervuilen we het milieu. Regionalisering en verduurzaming van de voedselketen helpt Utrechters aan werk, stimuleert onze boeren en de regionale economie, en is beter voor ons prachtige landschap en ons milieu. Het geeft een goed gevoel als je weet waar je voedsel vandaan komt en zelfs bij jouw boer op bezoek kunt!

Lekker Utregs
Lekker Utregs wil een korte lijn tussen boer en consument. In 2006 startten we een promotiecampagne om regioproducten in het zonnetje te zetten. Tienduizenden mensen bezochten onze Zaai- en Oogstfeesten, regiomaaltijden, kookworkshops, markten, ‘Boer zoekt Burger’-dagen en wedstrijden strobalen gooien. De campagne kreeg landelijk navolging. Gemeente, regio, provincie, het ministerie en grote organisaties ondertekenden steunverklaringen. Tientallen producenten, winkeliers, koks, handelaren en organisaties richtten samen de ‘Groene Participatiemaatschappij Lekker Utregs’ op.

Utrechtse afzetmarkt
Hoe zorg je dat Utrechtse producten verkrijgbaar worden bij de Utrechtse winkels, horeca en grootkeukens (met meer dan 100 maaltijden per dag)? De Provincie Utrecht en EU plattelandsprogramma LEADER ondersteunen ons om dat voor elkaar te krijgen. Stichting Lekker Utregs werkt samen met iedereen die eten en drinken uit Utrecht bevordert. Een bijzondere samenwerking binnen het handelsproject is er met VanDichtbij BV.

Hogeschool Utrecht

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt.  De HU speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven.

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden.

Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht geen optie. De studenten van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar berusten op duurzame ontwikkeling. Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Per mei 2014 is de HU gestart met het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Catering
Op dit moment is 30% van het aanbod van vaste cateraar Sodexo duurzaam. Sodexo (huidige cateraar) heeft zelf een programma tegen voedselverspilling, waarin de HU meedraait. In de aanbesteding catering die voor de nieuwe huisvesting gaat gelden is duurzaamheid en daarmee het voorkomen van voedselafval een selectie- en/of gunningscriterium.

Hieronder valt bijvoorbeeld dat alle koffiebekers  van duurzaam materiaal zijn gemaakt. Ook zijn bijvoorbeeld alle kroketten in onze kantines biologisch en is er een ruim assortiment aan Fair Trade producten verkrijgbaar. Max Havelaar kende in 2012 het Gouden Dienblad toe aan Sodexho voor de beste Fair Trade activiteiten in bedrijfsrestaurants.

Daarnaast is de HU gestart met pilot voor een tapwaterkraan. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is uitstekend, het is goedkoop, duurzaam en lekker. En toch kopen we met z’n allen duizenden plastic flesjes met bronwater per dag. Deze zijn tot 1000 keer duurder, stoten 500 keer meer CO2 uit en voldoen aan 43 kwaliteitseisen minder dan kraanwater. Met het plaatsen van tapwaterkranen wil de HU aandacht vestigen op kraanwater, en de consumptie van bronwater  terugdringen.

Een poll onder medewerkers heeft een keuze voor het ontwerp van de tapwaterkraan opgeleverd. Deze is ontworpen door student Jan Hoekstra. Medio voorjaar 2013 wordt de eerste kraan als proef geïnstalleerd op één van de HU locaties.

Inkoop
Over vijf jaar wil de HU 100% duurzaam inkopen. Deze ambitie komt voort uit het HBO Convenant Duurzaam inkopen. Bij duurzaam inkopen gaat het om de balans tussen, mens, omgeving en economie. De belangrijkste kaders daarvoor zijn: sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten en kinderarbeid, en milieu aspecten zoals effect op het milieu door energie- of materiaalgebruik. De HU hanteert bij haar inkoop duurzaamheidcriteria die door het ministerie van  Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld voor diensten en producten.

Staatsbosbeheer

Natuur waar je je mee verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.

Ondernemend: beschermen, beleven & benutten
Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen wil betrekken bij de natuur die hen raakt. Een toekomst waarin de publieke financiering van beheer van natuur, landschap en recreatie niet langer vanzelfsprekend is en zal afnemen. Voortaan moet het werk van Staatsbosbeheer deels uit eigen activiteiten gefinancierd worden. Om groene ambities op het vlak van jeugd, recreatie, doelgroepen met speciale behoeften en toezicht te financieren, wordt Staatsbosbeheer een maatschappelijk ondernemer. Niet om de hoogst mogelijke omzet te halen, maar om met renderende zaken betekenisvolle activiteiten mogelijk te maken.

Natuur voor iedereen
We beheren ruim 265.000 hectare Nederlandse natuur. Dat is een grote verantwoordelijkheid en we zijn er trots op dat we die mogen dragen. Alle Nederlanders zijn van harte welkom om die natuur te beleven. Van onze natuurgebieden is 92 procent vrij toegankelijk. In de andere 8 procent is de natuur te kwetsbaar. Daarom zijn die gebieden niet of nauwelijks te bezoeken.

Samenwerken
We kunnen onze doelstellingen en ambities niet alleen realiseren. We hebben steun nodig van de Nederlandse samenleving en de overheid. Daarom zoeken we naar een optimale samenwerking met bewoners en bezoekers, politiek en bestuur en zakelijke partijen. Duurzaamheid staat daarbij altijd voorop: ook toekomstige generaties moeten in staat zijn om de natuur te beleven en te benutten.

Stichting Oikos

Oikos werkt sinds 1994 aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. We doen dit door middel van onderzoek, educatie en campagnes. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld met andere organisaties. In verschillende netwerken vervult Oikos een centrale rol. Oikos zoekt naar de verbinding tussen de verschillende initiatieven die streven naar duurzame ontwikkeling.

Werken van huis uit staat daarbij voor Oikos voorop. Oikos initieert en ondersteunt daarom projecten waarbij mensen vanuit hun eigen leefomgeving een bijdrage leveren aan de transitie naar een eerlijke, duurzame toekomst.

Oikos doet niet aan voorlichting, maar onderzoekt en werpt licht op complexe vragen.

SOON

SOON houdt van praktisch en ambitieus. Iets veranderen en in beweging zetten. En het belangrijkste, wij houden van de combinatie maatschappij & ondernemerschap. SOON verbindt organisaties, studenten en stakeholders om samen goed te doen. Dat is geen kostenpost, het is een logisch onderdeel van elke business case. Het is daarom dat wij stichtingen, NGO’s én commerciele partijen helpen die combinatie te maken. Ze worden er allemaal beter, efficienter en gelukkiger van.

Wij werken aan inspirerende en innovatieve oplossingen die buiten het rechtlijnige en voorspelbare liggen. In alles wat we doen werken we samen met studenten: jonge, frisse blikken die niet bang zijn een uitdaging met beide handen aan te pakken Zo brengen we bedrijven, maatschappelijke organisaties studenten én kennisinstellingen samen, en geven we hen concrete handvatten om maatschappelijk te ondernemen. 

Stadshub

Wij geloven dat er betere resultaten worden geboekt door samenwerking dan door competitie. Daarom slaan de leden van Stadshub de handen ineen en komen we gezamelijk tot een zo goed mogelijk eindproduct.

Bij Stadshub worden niet de geijkte paden bewandeld. Jonge, ambitieuze stadsverbeteraars zoeken continu naar nieuwe oplossingen door samenwerking met belanghebbenden en experts.

Wij proberen we het einddoel te bereiken door middel van een interactief proces. Zo maken we veel gebruik van kennisworkshops waar verschillende specialisten hun kennis en ervaring inbrengen. Door onze kennis, ervaring, netwerk en capaciteiten samen te brengen worden projecten verrijkt.

© 2021 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven