Betrokken partijen

De aangesloten partijen hebben de handen in een geslagen om met elkaar de nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door met elkaar te werken aan het in kaart brengen van de voedselbehoefte op de Uithof. Ook interesse om mee te doen als organisatie? Klik dan hier en neem contact op!

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Universiteit Utrecht

Future Food Utrecht van Universiteit Utrecht en AMPED/Local2Local zullen intensief gaan samenwerken op het gebied van deze transitie naar lokaal voedsel en een regionaal voedselsysteem, erfgoed en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De afgelopen jaren is er enorm veel werk verricht om een robuuste korte keten in Utrecht op te bouwen. Met deze samenwerking moet de transitie in een versnelling kunnen komen. Op vrijdag 13 mei is deze samenwerking officieel van start gegaan in het bijzijn van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de Taskforce Korte Keten, Professor Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, Mark Frederiks, CEO van Amped en Local2Local, en professor Johan Garssen, voorzitter van Future Food Utrecht.

De kracht van de samenwerking ligt in de kennis van onderzoekers, het enthousiasme van studenten, het onderwijsprogramma van de universiteit en het netwerk van Amped en Local2Local. Onderzoekers van Future Food Utrecht doen onderzoek naar de transitie naar zo’n korte keten met directe afzet. Er zijn al meer dan 500 studenten van de UU, de HU en de HKU die meedoen aan projecten en initiatieven van Local2Local, zoals de groentetasutrecht.nl, werken bij een fruitteler of een stageopdracht bij een food festival. Local2Local heeft een netwerk van boeren in de regio die Utrecht kunnen ‘voeden’ en waarmee we binnen een living lab gezamenlijk kunnen experimenteren.

Met het Future Food lab en samenwerking met de cateraar Compass Group Nederland kunnen in de toekomst alle studenten en medewerkers van de UU toegang krijgen tot duurzaam, gezond en lokaal voedsel en worden we een voorbeeld voor de regio en daarbuiten. Ook zijn er beginnende ideeën voor de ontwikkeling van een landwinkel op de campus.

Stichting Utrecht Science Park

De vooruitgang begint waar wetenschappers en ondernemers hun krachten bundelen. Met de Universiteit Utrecht als beste universiteit van Nederland, het Universitair Medisch Centrum Utrecht als een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen, is het Utrecht Science Park (USP) het kloppende hart van de kenniseconomie. 

Eurest (Compass Group)

De korte voedselketen heeft het afgelopen jaar veel aan relevantie gewonnen en is volwassener geworden in de dominante wereld van catering, horeca en retail. Door het groeiende bewustzijn over de noodzaak van een toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem zijn cateraar Eurest (Compass Group) en Local2Local partners geworden om het rijke voedselaanbod van lokale boeren en producenten structureel op te nemen in de keukens en restaurants van Eurest. Eurest is de cateraar van Universiteit Utrecht.

Gemeente Utrecht

Utrecht2040 is een levendig en actief netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, die samenwerken aan een duurzame en aantrekkelijke provincie Utrecht.

Dit doen zij sinds 2008 vanuit de Strategie Utrecht2040. Deze is kort samen te vatten als een integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Met een evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders en later.

Dat doen zij door:

  • concrete projecten, activiteiten en nieuwe ideeën te ontwikkelen binnen een aantal sleutelthema's;
  • successen en kennis te delen en elkaar te ontmoeten tijdensnetwerkbijeenkomsten;
  • bottom-up initiatieven een podium te bieden via de Duurzaamheidsprijs;
  • met elkaar de dialoog aan te gaan over de urgente ontwikkelopgaven voor de regio vanuit de Staat van Utrecht.

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven