Compass Group en Local2Local: het nieuwe normaal is lokaal

De korte voedselketen heeft het afgelopen jaar veel aan relevantie gewonnen en is volwassener geworden in de dominante wereld van catering, horeca en retail. Door het groeiende bewustzijn over de noodzaak van een toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem zijn cateraar Eurest (Compass Group) en Local2Local partners geworden om het rijke voedselaanbod van lokale boeren en producenten structureel op te nemen in de keukens en restaurants van Eurest

Local2Local verzorgt de levering van de verste, eerlijkste en heerlijkste producten, biedt belevingsactiviteiten en faciliteert samenwerking met boerencollectieven in de Nederlandse regio’s. Naast de Local2Local-producenten in de regio Utrecht en West Betuwe zijn inmiddels ruim 230 primaire boeren en telers van Groenehart CoöperatieVereniging FlevofoodBoeren van AmstelProeVkantoor (Noord-Holland), Oregional in Gelderland, Dapper Texel en Stichting Noordzeevis IJmuiden en 150 producenten aangesloten bij deze samenwerking, en meer regio’s volgen in 2021 en 2022.

Eurest en Local2Local delen de visie dat een voedselsysteem in balans kan komen door deze nauwe samenwerking tussen afnemers en boeren/producenten. De verkorting van de voedselketen is een krachtig instrument om de verbinding tussen burger en boer te herstellen, waarbij de waarde van voedsel volledig tot haar recht kan komen. 

Deze verbinding biedt ook goede mogelijkheden om samen te werken aan duurzame economische, ecologische en maatschappelijke doelen. De korte voedselketen is een serieus ontwikkelperspectief voor boeren en producenten gebleken en een krachtige manier om grip te krijgen op de leefomgeving. 

Eurest en Local2Local willen dat de klant onderdeel wordt van de impact. Dit biedt toegevoegde waarden voor alle partijen in de keten. Transparantie en verbinding vormen hierbij belangrijke sleutels, de fundering van de uitrol van robuuste korte ketens die uniek zijn in Nederland, binnen Europa en de wereld.

Het nieuwe normaal is lokaal, dat doe je samen!

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven