UU gaat samenwerking aan met Amped en Local2Local

Lokaal eten, voedsel dat geproduceerd is in je eigen regio, en de korte keten, producten van de boer naar burger of restaurant, zijn in opkomst, maar de omvang is nog zeer beperkt. Terwijl het veel meer de standaard moet worden. De actualiteit van oorlog en COVID illustreert dat de import van voedsel zomaar kan stagneren en de regio heeft de potentie om gezond en duurzaam voedsel te produceren. Een regionaal voedselsysteem met regeneratieve landbouw draagt ook bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, en stimuleert de lokale economie en de verbinding tussen stad en platteland.

Future Food Utrecht van Universiteit Utrecht en AMPED/Local2Local zullen intensief gaan samenwerken op het gebied van deze transitie naar lokaal voedsel en een regionaal voedselsysteem, erfgoed en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De afgelopen jaren is er enorm veel werk verricht om een robuuste korte keten in Utrecht op te bouwen. Met deze samenwerking moet de transitie in een versnelling kunnen komen. Op vrijdag 13 mei is deze samenwerking officieel van start gegaan in het bijzijn van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de Taskforce Korte Keten, Professor Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, Mark Frederiks, CEO van Amped en Local2Local, en professor Johan Garssen, voorzitter van Future Food Utrecht.

De kracht van de samenwerking ligt in de kennis van onderzoekers, het enthousiasme van studenten, het onderwijsprogramma van de universiteit en het netwerk van Amped en Local2Local. Onderzoekers van Future Food Utrecht doen onderzoek naar de transitie naar zo’n korte keten met directe afzet. Er zijn al meer dan 500 studenten van de UU, de HU en de HKU die meedoen aan projecten en initiatieven van Local2Local, zoals de groentetasutrecht.nl, werken bij een fruitteler of een stageopdracht bij een food festival. Local2Local heeft een netwerk van boeren in de regio die Utrecht kunnen ‘voeden’ en waarmee we binnen een living lab gezamenlijk kunnen experimenteren. Met het Future Food lab en samenwerking met de cateraar Compass Group Nederland kunnen in de toekomst alle studenten en medewerkers van de UU toegang krijgen tot duurzaam, gezond en lokaal voedsel en worden we een voorbeeld voor de regio en daarbuiten. Ook zijn er beginnende ideeën voor de ontwikkeling van een landwinkel op de campus.

Na de ondertekening volgde een lunch, bereidt en geserveerd onder leiding van Valentijn (L2L en Grounded), geheel samengesteld uit lokale producten. Een zestal vrijwilligers van de Grounded-community vormden het cateringteam van de dag. Na de lunch verplaatsten de aanwezigen zich naar een collegezaal voor twee workshops.

Mark Frederiks presenteerde de ‘Uitrol van een regionaal, regeneratief voedselsysteem in Utrecht’, over wat er allemaal al gerealiseerd is t.b.v. een gezond en duurzaam regionaal voedselsysteem in Utrecht, in samenwerking met tientallen partijen. Tegelijkertijd legde hij het plan voor wat ons nog te doen staat. Deelnemers kregen praktische handvatten om hun initiatief aan te laten haken bij dit momentum.

Dr. Jerry van Dijk presenteerde ‘Kennisagenda voor lokaal, duurzaam en eerlijk voedselnetwerk – samenwerking Universiteit Utrecht en praktijk’, waarbij de deelnemers hun kennisvragen per thema konden delen. Deze brainstormsessie inventariseerde welke kennisvragen er in de regio Utrecht leven rondom de overgang naar een lokaal georganiseerd, duurzaam en eerlijk voedselnetwerk. Ook was het een eerste verkenning hoe de samenwerking tussen praktijk en universiteit verder vorm gegeven kan worden om deze vragen te beantwoorden.

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven