Vervolgbijeenkomst voedselketen Utrecht Science Park

Op woensdag 17 september vond op de Daktuin de tweede bijeenkomst plaats van toegewijde stakeholders op de Uithof om de plannen voor een lokale voedselketen verder te bespreken en uit te werken. 

De eerste bijeenkomst begin deze zomer had een stevige commitment en goede formules voor succes opgeleverd, woensdag hadden de stakeholders de taak om per doelgroep de strategie en de middelen te bepalen, en met name: welke vragen stellen we de potentiele klanten en onszelf om onze doelen te bereiken?

De conclusies waren duidelijk, breed gedeeld en de inzet van kennis en middelen evident:

  • De in- en externe netwerken van de stakeholders op de Uithof zullen worden ingezet voor een gedegen gebruikersonderzoek
  • Er zijn goed bereikbare ruimten beschikbaar voor uitgiftepunten
  • Er zal een concreet voorstel gemaakt worden over prijsvoering, schakels en de formule (op basis van succesvolle/bewezen projecten)
  • Alle deelnemers richten zich op de lange termijn: duurzaam en betaalbaar voedselaanbod voor studenten, werknemers en bezoekers op de Uithof

De bijeenkomst is op video vastgelegd en geeft naar onze mening een goede indruk van weer een belangrijke stap voorwaarts! 

Ook geinteresseerd in deelname aan dit ambitieuze project op de Uithof? Schroom niet en neem contact met ons op.

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven